sociálne služby

Domov dôchodcov cena: zorientujte sa na trhu

Prvotriedne služby, tolerancia a úcta voči sebe navzájom. Na tomto by sme mali stavať v bežnom živote. Pravidelne by sme si to mali pripomínať navzájom a obzvlášť pri starších ľuďoch. […]